Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Hvordan bestille time?

 

AKUTTIME PÅ DAGEN KAN IKKE BESTILLES VIA SMS.

 

Avbestille time eller endre timeavtale

 

Akuttimer må fremdeles bestilles pr. telefon.

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Ring legesenterets sentralbord for bestilling.

Vaksinering

Vi viser til informajonsskriv under "dokumenter", eller lenke til Folkehelseinstituttes side vedrørende reisevaksinasjon.