Velkommen til Trygg Helse legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om legesenteret

Trygg Helse ligger på Furuset i 2.etasje på Furuset senter. Legesenteret har moderne lokaler og bygget innehar heis.

Det jobber 3 fastleger og 2 helsesekretærer ved legesenteret.

Vi har nå åpnet for elektronisk timebestilling i Helsenorge. Bestill time på ønsket dag og tidspunkt under valget «Timebestilling».

Vi vil alltid ha et lite antall akutt timer tilgjengelig hver dag.
Ring da 23 14 39 90 kl. 08.00 for vurdering av time på dagen.

Reisevaksiner og oppgradering av barnevaksiner

Skal du ut og reise og ønsker reisevaksiner må du bestille time hos lege i god tid før planlagt reise. Det er ulike anbefalinger til vaksiner beroende på hvor du skal reise, hvor lenge du skal være på reise og hvordan de sanitære forholdene er på din destinasjon.
Lege vil så vurdere hvilke vaksiner det er behov for og skrive resepter som du kan kjøpe på apotek.

Folkehelseinstituttet har nå gått ut med anbefaling  at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).
https://www.fhi.no/ss/hjernehinnebetennelse/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/

Hvilke vaksiner anbefales generelt til voksne?
FHI anbefaler generelt alle over 18 å revaksinere seg mot Difteri/ stivkrampe/pertussis (kikhoste)/ polio hvert tiende år.

Over 65 år eller eldre anbefales det vaksine mot influensa, pneumokokker og korona.

Gravide anbefales vaksine mot influensa, kikhoste og korona i 2 og 3 trimester.

Du kan lese mer om vaksiner her:
https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/oversikt-anbefalte-vaksiner-for-voksne/

Viktig informasjon om Vaksiner

NB. Vi gjør oppmerksom på at vaksinering ikke dekkes av HELFO refusjon.

Dette vil si at all vaksinering er selvbetalende, også for barn.

Dette gjelder også alle attester og andre konsultasjoner med lege som ikke gjelder sykdom.

Ferieavvikling sommeren 2024

Huy Do-Vu har ferie uke 27 + 28 + 29

Maria Gorlova har ferie uke 28 + 29 + 30 Shakera Zalmai har ferie uke 30 + 31.

Kontoret har reduserte åpningstider fra uke 26 til og med uke 31.

Mandag-fredag 08.00 – 14.00.

Minner om at vi kan kontaktes i www.helsenorge.no. Her kan du også bestille timer, da under valget «bestill time».

Telefonen er i sommer bare betjent mellom 08.00 – 10.00.

God sommer ønskes.

Viktig informasjon

Sykemelding, egenmelding og sykt barn

  • Utstedelse av sykmelding krever legekonsultasjon.
  • Det er klare regler for om en lege kan skrive sykmelding.
  • En gyldig medisinsk diagnose blir dokumentert i din journal.
  • Legen kan ikke skrive sykmelding tilbakevirkende i tid.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykmeldt

Det er viktig at en tar kontakt med legekontoret den dagen en trenger sykmelding ifra, da legen ikke har mulighet til å tilbakedatere sykemeldinger. Sykmelding kan kun utstedes fra den dagen pasienten har vært i kontakt med legekontoret, og kan tilbakedateres til den datoen hvis selve konsultasjonen utsettes noen dager. Gi beskjed ved timebestilling dersom du ønsker sykmelding og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.

Forlengelse av sykmelding

Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding kun skjer i forbindelse med ny legetime. I enkelte tilfeller kan legen og pasienten avtale at man kan ringe for å få forlenget sykemeldingen.  Hvis en slik avtale foreligger kan man også bestille ny sykmelding via helsenorge.

Vi ønsker at man bestiller time for fornyelse av sykmelding i så god tid som mulig, spesielt ved langtidssykmeldinger. Vi kan ikke garantere at vi har time på dagen til alle pasienter. Det er pasientens eget ansvar å ha time når sykemeldingen utløper.

Barns sykdom

For fravær på grunn av barns sykdom gjelder et annet regelverk enn sykmelding. Foreldrene skal da ikke ha sykmelding  men legen kan skrive ut dokumentasjon på barnets sykdom dersom arbeidsgiver krever det. Det gir likevel ikke rett til flere fraværsdager med lønn pr kalenderår enn det loven tilsier.

https://www.nav.no/omsorgspenger

Egenmelding

Med egenmelding menes det at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til egenmelding må du som regel ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to mnd.

Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil 3 kalenderdager  4 ganger i løpet av en 12 måneders periode, men dette kan variere for hver enkelt arbeidsplass. Er du syk utover egenmeldingsdagene må du ta kontakt med fastlegen din. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege regnes som brukte egenmeldingsdager.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykmelding-ulike-former/egenmelding

Helsenorge

Vi benytter helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer, og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Vi anbefaler alle våre pasienter i risikogrupper å ta influensavaksine.

Årets influensavaksine forventes å komme medio uke 41.

Vennligst bestill time for vaksinasjon.
Det må påregnes noe ventetid på timer.

Nyheter fra FHI